Reference

Reference

Geodetické práce a činnosti od katastru nemovitostí po GIS jsme realizovali pro široké spektrum klientů. Mezi naše spokojené zákazníky například patří:

 • Pozemkové úřady
 • Krajské úřady a dřívější okresní úřady
 • Katastrální úřady
 • Městské a magistrátní úřady (Brno, Jihlava, Břeclav, Prostějov, Zlín, Jihlava)
 • Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • Telefónica O2 Czech Republic
 • Jihomoravská plynárenská
 • Jihomoravská energetika
 • BVV a.s.
 • ČEZ a.s.
 • ŽĎAS a.s. (GIS areálu)
 • Povodí Moravy
 • řada projekčních firem, desítky stavebních firem a tisíce jednotlivých zákazníků

Pro které jsme zrealizovali

 • desítky jednoduchých a komplexních pozemkových úprav
 • desítky DKM zapsaných do KN
 • tisíce zakázek v oblasti katastru ročně v působnosti celkem 29 KÚ
 • datové sklady DTMM
 • datové sklady pro územně-analytické podklady (ÚAP)
 • 3D modely území
 • speciální aplikace inženýrské geodézie
 • stovky zdigitalizovaných mapových podkladů
 • tisíce km uličních prostor a rozvodů
 • tisíce geometrických plánů pro fyzické osoby