Digitalizace

Geodézie  »  Digitalizace

Konec papírové dokumentace. Plány, mapy či jiné podklady – vše pro vás převedeme z papíru do digitální podoby. Rastrová data za vás zvektorizujeme do topologicky čisté podoby.

V dnešní digitální době dochází k přechodu od práce s papírovými mapami a plány k využití aplikací CAD a GIS, kde pracujeme s digitálními vektorovými daty. Spousta našich zákazníků však stále řeší problém, jak do digitální podoby převést stávající dokumentaci. Rádi vám s přechodem na digitální dokumentaci pomůžeme.

Vaše analogové dokumenty, plány, mapovou dokumentaci či jiné podklady vám převedeme do digitální vektorové podoby.

Předlohou mohou být digitální rastrová data nebo přímo „papírové“ plány, které vám naskenujeme. Vektorová data vždy převedeme dle požadavků zákazníka do topologicky čistého modelu. V případě zájmu zajistíme i migraci dat do zvoleného software GIS.

Data mohou být taktéž rekonstruována dle dostupných informací přímou konstrukcí v CAD. Polohopisná a výškopisná data umíme dále doplnit o popisné informace k jednotlivým prvkům (např. typy kabelů, průměry a materiály potrubí, počty chrániček, řezy kynetou, atd.).

Cílem mohou být data v pokročilých GIS systémech ESRI, INTERGRAPH nebo GE SmallWorld.