Zaměření skutečného provedení

Geodézie  »  Zaměření skutečného provedenígeodezie-zamereni_skutecneho_provedeni

V GB-geodezii máme zkušenosti z tisíců realizovaných zakázek, kdy jsme vedle zaměření skutečného provedení stavby rovněž vyhotovovali digitální a grafickou dokumentaci projektu.
Pro jakoukoliv oblast stavební činnosti zajistíme zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. Výsledná data zpracujeme v digitální podobě ve formě 2D nebo 3D stavebních výkresů.

Máme zkušenosti z tisíců realizovaných zakázek

Během své existence zpracoval GB-geodezie tisíce zakázek tohoto typu při výstavbě plynovodů, vodovodů, energetických a telekomunikačních sítí, v silniční a dálniční výstavbě a celé řadě staveb komerčních i obytných objektů.
Naši geodeti, pracující s moderními technologiemi, připravují na základě zaměření mapové podklady. Zpracování je pak provedeno na základě směrnic a pravidel dodaných zákazníkem.
Data dodáváme členěná ve vrstvách v datových formátech přímo použitelných v cílových aplikacích zákazníka. Samozřejmostí jsou tisky zpracované dle přání zákazníka.