Mobilní mapování

Mobilní mapování

Mobilní mapování, spolu s aplikací PanoramaGIS je nejefektivnější cesta k pořízení geoinformačních dat. Tuto technologii vyvinula naše společnost pro použití v náročných podmínkách zastavěných oblastí a svou přesností, rychlostí a ekonomií provozu převyšuje všechny dostupné metody.

Mobilní mapování je velmi rychlá a ekonomická metoda získávání dat pro GIS, spolu s aktuálními fotografiemi mapovaných objektů. Využitím výhod několika různých měřících a navigačních technologií současně (GPS, IMU a odometr) dosahuje systém přesnosti i při snímání v zastavěných oblastech, v místech pokrytých vegetací a v tunelech, kde klasická GNSS technologie nevyhovuje nebo selhává.

Zájmové území je pokryto tisíci snímky a mračny bodů pořízenými laserovými skenery, které dohromady tvoří kompaktní model pro měření a vizualizace. Mobilní mapovací systém je technologie oceňovaná a využívaná podniky správy silnic a městského vybavení, úřady, integrovaným záchranným systémem, pojišťovnami, realitními agenturami, atd.

Disponujeme třemi systémy pro mobilní mapování 2 × Topcon IP-S2 a Riegl VMX250.

Možnosti a využití mobilního mapování

  • Mapování prostoru ulic (dopravní značky, chodníky, mobiliář, sloupy, kanálové vpusti, hydranty, atd.)
  • Územní plánování
  • Správa inženýrských sítí a infrastruktury
  • Inventarizace dopravního značení, zeleně, atd.
  • Správa nemovitostí a realitní kanceláře
  • Dokumentace fasád budov
  • 3D modely měst a jejich vizualizace
  • Lokalizace a monitorování stavu nemovitostí

Ukázky z naší práce: