Mapové podklady

Geodézie  »  Mapové podkladygeodezie-mapove_podklady

Pro různé zákazníky různé mapové podklady. Mapové podklady jsou základním prvkem pro práci projektantů, architektů, techniků i vodohospodářů. Pro tvorbu kvalitních podkladů používáme měření pomocí GPS s využitím sítě permanentních stanic.

Mapové podklady pro různé účely
Na základě vašich konkrétních požadavků vypracujeme mapové podklady k nejrůznějším účelům:

 • Zaměření polohopisu a výškopisu měst a obcí.
 • Mapové podklady pro projektování, rekonstrukci a výstavbu.
  • Detailní podklady pro projektování, rekonstrukci a výstavbu. Může se jednat o stavby rodinných domků či větších investičních celků, jako jsou průmyslové závody.
  • Mapové podklady pro výstavbu silnic a dálnic včetně zjišťování průběhu inženýrských sítí u jednotlivých správců včetně zpracování mapových podkladů ve 3D.
  • Mapové podklady pro výstavbu a rekonstrukci inženýrských sítí.
  • Dokumentace nově budovaných a rekonstruovaných plynovodů, vodovodů, kanalizací, čistíren odpadních vod (ČOV) a dalších inženýrských sítí.
 • Základní mapy závodů.

Stovky spokojených zákazníků
Mezi naše zákazníky patří stovky obcí v celé České republice, správci sítí, projekční kanceláře, ale rovněž developeři, stavební firmy a průmyslové podniky.
Mapové podklady jsou připravovány na základě zaměření provedeného moderními technologiemi týmy našich geodetů.
Zpracování je pak provedeno na základě směrnic a pravidel dodaných zákazníkem.
Data zákazníkům dodáváme ve vrstvách a formátech, které umožňují jejich přímé použití v jejich aplikacích.
Vedle digitálních dat jsme připraveni mapy či plány dle přání zákazníka vytisknout na kvalitních velkoformátových tiskárnách.