Inženýrská geodézie

Geodézie  »  Inženýrská geodézie

Vysoká přesnost a nejlepší odborníci garantují geodetické práce v investiční výstavbě. V inženýrské geodézii poskytujeme celé spektrum profesionálních služeb.

Správcům inženýrských sítí nabízíme:

 • vytyčení průběhu inženýrských sítí na základě dodaných mapových podkladů nebo vyhledání podzemních vedení (pro tyto účely disponujeme speciálními hledačkami),
 • dokumentaci skutečného provedení inženýrských sítí dle směrnic jednotlivých správců.

Pro stavební práce nabízíme

 • zaměření a vyhotovení stavební dokumentace
 • zaměření podélných a příčných profilů liniových staveb
 • výpočty kubatur

„Speciální“ a velmi přesné práce
V inženýrské geodézii umíme také „speciální“ a velmi přesné práce:

 • návrh a zřízení vytyčovací sítě na stavby,
 • vytyčení prostorové polohy bodu,
 • vytyčovaní podrobných bodů na stavbách,
 • sledování vertikálních a horizontálních posunů,
 • zaměřování a výpočty geometrických parametrů jeřábových drah,
 • zaměřování při montážních pracích (např. mosty),
 • měření v tunelech a podzemí.

Náš geodetický tým tvoří odborníci na jednotlivé oblasti a skupiny autorizovaných geodetických inženýrů včetně geodeta s oprávněním: hlavní důlní měřič.