Záborové elaboráty

Katastr nemovitostí  »  Záborové elaboráty

Pro každou větší stavbu je vždy nutné vyhotovit dokumentaci k územnímu rozhodnutí a následně dokumentaci ke stavebnímu povolení. Nedílnou součástí těchto dokumentací musí být záborový elaborát.

Záborové elaboráty naše firma zajišťuje většinou pro stavby silnic a dálnic. Záborový elaborát je specifický v tom, že v sobě obsahuje velké množství informací jako je nový projekt, inženýrské sítě, vlastnická mapa, údaje o vlastnictví a další. Součástí záborového elaborátu je i textová dokumentace, podle které se následně provádí výkupy od vlastníků a uzavírají se dočasné nájmy pozemků.