Obnova katastrálního operátu – DKM, KMD

Katastr nemovitostí  »  Obnova katastrálního operátu – DKM, KMD

Firma GB-geodezie se podílí na veřejných zakázkách pro obnovu operátu katastru nemovitostí a to buď novým mapováním, nebo přepracováním sáhových map do digitální podoby. GB-geodezie se po celou dobu své činnosti podílí na obnově katastrálního operátu a v této oblasti má mnoholeté zkušenosti. Obnova může probíhat 3 způsoby.

1. Obnova katastrálního operátu novým mapováním
Jedná se o obnovu operátu, která nabízí nejlepší a nejpřesnější řešení pro katastr nemovitostí. Bohužel je také nejvíce finančně nákladná a náš stát si ji může dovolit jen u nejnutnějších případů, kdy stávající operát nelze přepracovat na KMD či DKM. Obnova probíhá v několika krocích. Zjišťování hranic, ke kterému katastrální úřad zve všechny dotčené vlastníky. Komise (složená z různých orgánů státní správy) od vlastníků zjišťuje a označuje průběh jejich společných hranic. Následuje mapování zjištěných a označených hranic, vytvoření nové digitální mapy, námitkové řízení a nakonec zplatnění nového operátu.

Přehled realizovaných zakázek z posledních let

  • Dolní Dunajovice – rok 2009
  • Nová Ves u Pohořelic – pilotní projekt ČÚZK – rok 2008

2. Obnova katastrálního operátu přepracováním na KMD či DKM
U této obnovy operátu dochází pouze k převedení stávajícího operátu do digitální podoby. Tato metoda je několikráte levnější než metoda obnovy novým mapováním, ale z důvodu nutnosti digitální mapy v celé ČR v co nejkratším čase volí ČÚZK tuto metodu nejčastěji. Ke zpřesnění dochází pouze zaměřením stovek identických bodů, na které se stávající katastrální mapa natransformuje. Dále se do mapy doplní všechny využitelné geometrické plány.
Díky skupině odborníků na poli katastru nemovitostí jsme vyvinuli vlastní technologický postup a systém kontrol, který umožňuje v maximální míře využít vstupní podklady. Kvalitně a efektivně je převede do digitální podoby.

Přehled realizovaných zakázek z posledních let

  • KMD – 11 katastrálních území – lokalita Třebíč – rok 2010
  • KMD – 3 katastrální území – lokalita Višňové (JMK) – rok 2010
  • DKM – 6 katastrálních území – lokalita Přerov (OLK) – rok 2010
  • KMD Archlebov (JMK) – rok 2010
  • KMD Chlum u Letovic (JMK) – rok 2009
  • KMD Vršovice u Opavy – pilotní projekt ČÚZK – rok 2008

3. Obnova katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav
Viz Pozemkové úpravy.