Vlastnické mapy, přehled vlastnictví

Katastr nemovitostí  »  Vlastnické mapy, přehled vlastnictví

Zdědili jste, vlastníte pozemky a chcete vědět, kde přesně leží? Máte nějaký záměr a chcete zjistit kdo v dané lokalitě pozemky vlastní? Připravíme Vám řešení přímo na míru.

Vzhledem ke komplikovanosti katastrálního operátu v České republice Vám nabízíme pomoc se zorientováním v rozličných katastrálních podkladech. V současné době platí katastrální mapa, ze které bohužel nelze vyčíst všechny vlastníky. Vlastnictví je nutno dohledávat v evidencích, které u nás platily v dřívějších dobách, ale dodnes jsou jedinou informací o vlastnictví. Jsou to mapy převážně v měřítku 1: 2880, které vznikaly už před více než 150 lety. Jedná se o tyto evidence:

  • Josefský, stabilní katastr, katastr daně pozemkové 1785 -1927
  • Pozemkový katastr a pozemková kniha 1927 – 1956 (mapování dle Instrukce A)
  • Jednotná evidence půdy 1956 – 1964
  • Evidence nemovitostí 1964 – 1992 (THM, ZMVM)
  • Katastr nemovitostí od 1993 – (DKM, KMD, KM-D)

Vlastnická mapa je spojení výše zmíněných evidencí do jedné vrstvy. Vhodná je v kombinaci s ortofotomapou, kde nabízí nenahraditelnou představu o lokalizaci pozemků. Samozřejmostí je i výpis všech dotčených vlastníků v zadané lokalitě či v liniovém prvku.

Další úlohou je vytvoření tzv. přehledu vlastnictví, kdy zobrazíme (třeba i nad ortofotomapou) všechny pozemky např. z listu vlastnictví (LV) s možností doplnit sousední parcely, vlastníky, příjezdové cesty a další dle přání objednatele.