Kompletní geodetické práce při výstavbě

Katastr nemovitostí  »  kompletní geodetické práce při výstavbě

Naše firma nabízí kompletní geodetické práce při výstavbě např. rodinných domů. Od zaměření skutečného stavu pro projekt přes vytyčení stavby, inženýrských sítí až po geometrický plán ke kolaudaci.

Díky široké škále odborníků pro Vás zajistíme kompletní servis geodetických prací ve výstavbě jako je:

 • Práce při projektové přípravě stavby
  • Zaměření skutečného stavu (polohopisná a výškopisná situace, stav inženýrských sítí)
  • Vytvoření vlastnické mapy a seznamu dotčených vlastníků
 • Práce v průběhu stavby
  • Vytyčení obvodu staveniště
  • Vytyčení stavby, vytyčení inženýrských sítí
  • Kontrolní měření (činnosti hlavního geodeta investora, dodavatele)
 • Práce po dokončení stavby
  • Dokumentace skutečného provedení stavby (dle přísl. technolog. směrnic)
  • Periodická měření posunů a deformací
  • Geometrický plán pro zápis do KN