Laserové skenování

Laserové skenování

 

Laserové skenovací systémy umožňují bezkontaktní určování prostorových souřadnic, 3D modelování, vizualizaci složitých staveb a konstrukcí, interiérů, podzemních prostor, libovolných terénů atp. s mimořádnou rychlostí, přesností, komplexností a bezpečností. Nasnímaný objekt může být pomocí softwaru zobrazen ve formě mračen bodů, na jejichž základě může být vytvořen model objektu, který lze přenést do CAD systému.

Ve společnosti GB-geodezie, spol. s r.o. máme s technologií laserového skenování zkušenosti již od roku 2001.

Disponujeme dvěma pozemními skenery  FARO Focus 3D, pozemním skenerem Z+F Imager 5006i a Topcon IP-S2 a Riegl VMX250 (Momas).

 

Možnosti a využití laserového skenování

Pozemní stavitelství

 • Dokumentace architektonicky významných budov
 • Dokumentace geometricky složitých budov
 • Dokumentace rozsáhlých stavebních komplexů
 • Tvorba kompletní stavební projektové dokumentace stávajícího stavu objektu
 • Dokumentace uličních řad
 • Dokumentace tvarově náročných a členitých fasád

 

Dopravní, vodní a podzemní stavitelství

 • Dokumentace silnic, dálnic, tunelů, mostů,…
 • Dokumentace železničních zařízení a objektů
 • Dokumentace přehradních hrází
 • Dokumentace štol

 

Památky a archeologie

 • Dokumentace historických staveb
 • Dokumentace technických památek
 • Dokumentace objektů archeologických nalezišť

 

Monitoring a analýza

 • Etapová měření posunů a deformací stavebních objektů
 • Měření pohybů skalních mas
 • Monitoring objektů a okolí při stavební nebo důlní činnosti
 • Měření a analýza projektovaného a realizovaného stavu objektu

 

Lesnictví

 • Inventarizace lesa
 • Dokumentace solitérních památných stromů

 

Průmysl a strojírenství

 • Dokumentace potrubních systémů
 • Měření kubatur skládek materiálů
 • Měření kubatur povrchových lomů
 • Dokumentace průmyslových strojů a zařízení
 • Reverzní inženýrství větších zařízení
 • Dokumentace interiérů
 • Dokumentace zařízení v energetickém průmyslu

 

Virtuální světy

 • Tvorba 3D modelů pro vizualizace
 • Dokumentace skutečnosti pro tvorbu virtuálních realit
 • Tvorba podkladů pro animace
 • Tvorba podkladů pro počítačové hry
 • Tvorba podkladů pro filmový průmysl

 

Další možnosti využití TLS

 • Dokumentace stavebních objektů pro realitní kanceláře
 • Dokumentace pro soudní znalectví
 • Dokumentace pro pojišťovnické instituty
 • Pasport a sběr podkladů stavebních objektů pro facility management
 • Dokumentace jeskyní
 • Pasport hřbitovů

 

Možnosti výstupů dat laserového skenování

 • 3D bodové mračno „obarvené“ intenzitou odrazu laserového paprsku
 • 3D bodové mračno s RGB kanály získané externí / interní kamerou
 • Prostorové parametry zařízení/objektu určené z bodového mračna
 • 2D vektorová kresba
 • 3D vektorová kresba (drátový model)
 • 3D stínovatelný model
 • 3D texturovaný model
 • Polygonový model / NURBS model