GIS – MISYS

GIS pro města a obce

Naše řešení jsou založena na produktech firmy GEPRO 

Digitální mapy  “ všechny pohromadě ” :

 • Katastr nemovitostí
 • Ortofotomapy
 • Inženýrské sítě
 • Územní plány

Územně analytické podklady:

 • zpracování dat
 • kooperace s urbanisty
 • evidence a výdej dat
 • publikace pomocí webového mapového serveru MISYS-WEB

Pravidelná aktualizace dat i SW na základě smluvních vztahů s dohodnutou a jasnou cenou:

 • Aktualizace dat katastru nemovitostí na základě smlouvy o zprostředkování s ČUZK
 • Ortofotomapy přímo od zdroje
 • Napojení na internetové zdroje, WMS služby atd.psp_zelen
 • hotline, konzultace, poradenství v oblasti geografických dat

PASPORTY – komunikace, veřejné osvětlení, evidence pozemků a další:

 • zpracování z vámi dodaných podkladů
 • vyhodnocení z dostupných mapových podkladů – ortofotomapy, katastrální mapy,…
 • sběr dat v terénu metodou GPS
 • pořízení fotodokumentace
 • další informace

 

Kontakty:

Miroslav Hozák Simona Rybová
602 749 258 725 756 259
MISYS(AT)GEODEZIE-BRNO.CZ