TopNET

TopNETtopnet_antena
  • TopNET je síť permanentních GNSS stanic, provozovaná firmou GB-geodezie, spol. s r.o.
  • Síť TopNET poskytuje svým uživatelům korekční data pro diferenciální určování polohy.
  • Síť TopNET svými službami pokrývá území celé České Republiky.
  • Síť TopNET poskytuje data z navigačních systémů GPS a GLONASS

K čemu slouží permanentní GNSS sítě
Popis sítě topnet
GNSS přijímače a antény
Dostupná data
Souřadnice
Sledování stability stanic
Historie

K čemu slouží permanentní GNSS sítě

Pro běžné užití při navigaci nám postačuje řádově metrová přesnost, kterou nám zajistí jeden jednofrekvenční GPS přijímač. Pokud ale v reálném čase vyžadujeme submetrovou přesnost v určení prostorové polohy bodu, musíme mít přijímače dva a využít některé z diferenciálních metod určení polohy. Z tohoto důvodu se začaly po celém světě budovat sítě permanentních GNSS stanic, díky kterým uživatelům stačí si pořídit pouze jeden GNSS přijímač, který je schopen přijímat korekční data z těchto sítí.

Popis sítě TopNET

V současnosti je v síti zapojeno 32 GNSS stanic rozložených po území České republiky tak, aby celá Česká republika byla pokryta RTK a VRS korekcemi. Dále jsou v síti zapojeny také 3 stanice Rakouské sítě EPOSA a čtyři stanice Polské sítě TPI NETpro.

Správu sítě a generování virtuálních stanic zajišťuje firemní software TopNET od firmy Topcon. Na území České republiky využívá Síť TopNET stanice více provozovatelů. Jsou jimi GB-geodezie s.r.o. (provozuje 22 stanic), Ústav struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR (provozuje 7 stanic), Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (provozuje 2 stanice).

Podrobnější informace a registrace služby TopNET je vyhrazen samostatný portál služby.