O nás

O společnosti GB-geodezie, spol. s r.o.

GB-geodezie, spol. s r.o. je jedním z největších dodavatelů geodetických prací v ČR, a pro vaše potřeby a pro vaše správné rozhodování vám nabízí komplexní nabídku geodetických prací a služeb od těch nejmenších geometrických plánů až po implementace geografických informačních systémů nad rozsáhlými datovými sklady.

Pokud potřebujete některou z následujících služeb, kontaktujte nás a my Vám pomůžeme.

create_photo

 • geometrický plán
 • vytyčení hranice
 • zaměření stavby
 • oddělení pozemku
 • řešit věcné břemeno
 • podklady pro projekt
 • zaměření přípojky
 • pasportizace budov, zeleně, dopravního značení, mobiliáře
 • určení kubatur
 • zaměření jeřábové dráhy
 • geografický informační systém
 • korekční GPS data pro přesné určování polohy

Naše služby a produkty

 • práce v katastru nemovitostí
 • komplexní služby pro pozemkové úpravy
 • technické mapy měst, správa datových skladů
 • pasportizace
 • pasportizace budov a podpora facility managementu
 • pro města a obce – pasport komunikací, zeleně, mobiliáře, dopravního značení
 • inženýrská geodézie a speciální práce
 • podpora projekčních a stavebních prací
 • skenování a kopírování (atest ČÚZK, barevně, A1, A0+)
 • ortofoto České republiky
 • digitální model terénu ČR
 • pozemní laserové skenování stacionárními nebo mobilními skenery
 • letecké laserové skenování
 • mobilní mapování
 • TopNET – korekční data pro GPS přístroje
 • MISYS – GIS pro města a obce

GB – geodezie, spol. s r.o. byla zapsána v Obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně dne 12.12.2001 jako právní nástupce firmy Geodezie Brno, a.s. v oblasti geodetických prací. Naše firma je jednou z větších geodetických společností v České republice, a to jak z pohledu obratu nebo počtu zaměstnanců, tak z pohledu profesního záběru.

 

Naše obchodní strategie a spolupráce s našimi partnery se opírá o 3 základní body

 1. orientace na skutečně komplexní dodávky služeb v oboru geodézie a na snahu o dlouhodobou spolupráci s klienty. Opíráme se o velmi dobrou znalost řešené problematiky a na dlouhodobé zkušenosti pracovníků realizačních týmů
 2. být vždy blízko potřebám našich zákazníků a to nejen např. technologicky, ale i geograficky. Organizační uspořádání je proto divizionální s osmi pracovišti v jednotlivých regionech zejména (ale nejen..) „moravských“ krajů
 3. (a to je nejdůležitější…) je snaha naplňovat firemní krédo GB-geodezie – Váš spolehlivý partner.

 

Na jaře 2004 byl ve firmě úspěšně certifikován systém managementu jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2009. Snažíme se být ohleduplní i k životnímu prostředí – roce 2008 byl ve firmě certifikován systém environmentálního managementu dle normy ČSN EN ISO 14001:2005.